top of page

VÅRE BØNDER

Kvaliteten på kornet som brukes til malting er avgjørende for å få et godt resultat. Hvis kvaliteten på kornet er lav vil ikke maltet gjøre det noe bedre. Derfor er det viktig å kunne stole på bonden.

halfdan-web.jpg

Halfdan Lie Svalheim

Halfdan har drevet Nordre Lie siden 1987, og fra år 2002 ble jorda dyrket økologisk. Han har alltid hatt interesse for biomangfold og er en praktisk økolog.

Halfdan har vært en driver i prosjekter for å ivareta og gjenetablere gamle kornsorter, spesielt for økologisk drift. 

Disse sortene foredles i dag av Økologisk Spesialkorn hvor Halfdan er medeier.

Totalt dyrker han i dag 700 mål økologisk jord.

67516431_10162080491725456_6127517875700

Jostein Lie Svalheim

Jostein har siden ung alder deltatt i gårdsarbeidet. I 2017 tok han endelig steget og etablerte sin egen drift, og nå driver han side om side med sin far. Jostein dyrker ca. 300 mål jord, han er involvert i miljøprosjekter for å øke det biologiske mangfoldet og driver jordbruk etter regenerative prinsipper for å bedre jordhelsa og bidra til å løse verdens klimautfordringer ved å fange mer karbon enn han slipper ut.

bottom of page