top of page

RÅVARE & PROSESS

Malt er i korte trekk korn som har spiret og tørket. Som oftest bygg, men andre kornsorter kan også maltes. Ved å tilpasse forskjellige stadier i prosessen kan man produsere forskjellige typer malt.

 

Høy temperatur over kortere tidsrom vil for eksempel gi mørkere malt, og omvendt for lysere typer.

Råvare

I prinsippet kan de fleste korntyper maltes, men ikke alle sorter egner seg like godt som andre. Valget er av stor betydning for maltutbytte & kvalitet.

201608 exlporer eco.JPG

        Det er flere sentrale faktorer som vurderes.

  • Spireevne er veldig viktig og bør være minimum  98%. Korn som ikke spirer kan ikke maltes.

  • Proteininnhold bør ligge mellom 9,5 og 11 prosent. For lavt forlenger maltingsprosessen og gir et «flatt» øl som skummer dårlig. For høyt kan gi mindre stivelse, og grumset øl.

  • Kornsort påvirker maltutbytte og kvalitet, men her er også dyrkningsforhold en faktor.

  • Kornstørrelse bør være så uniform så mulig, for å sikre jevnt vannopptak og spiring. Her er noen sorter bedre egnet enn andre.

Råvare
Prosess

Malting - steg for steg

Klikk på bildene for mer informasjon

1.png
2.png
3.png
4.png
5.png
6.png

Hvis du vil lese mer om maltet vårt eller bestille?

bottom of page