top of page

NORDRE LIE

ella-maleri.png

Malteriet AS er etablert av Kjersti Gravningen og Halfdan Lie Svalheim, på Nordre Lie i Kongsberg. De siste årene har vi reist verden rundt for å lære fra eksperter, se på forskjellige maltsystemer og teknikker.

Vi har også gjennom Norsk Handverksmalt  gjort forsøk på ulike byggsorter, resultatene herfra ligger til grunn for valget av sortene vi benytter.  Disse studiene har vært gjennomført i nært samarbeid med Innovasjon Norge og Norsk Landbruksrådgivning.

 

Nå bygger vi opp eget gårdsmalteri for malte korn fra både egen åker og norske bønder.

malteriet-logo-notext.png

GÅRDSHISTORIE

Gårdshistorie

Nordre Lie og Øvre Lie var frem til 1812 ett bruk. I 1812 ble gården delt i to, og Nordre Lie etablert som eget bruk. Gården ble kjøpt av Niri Nirisøn Bakke, fra Heddal i Telemark. Han er første eier av gården.

Etter Niri ble gården overdratt til datteren Anne og mannen hennes, og gården har blitt i familien siden. Halfdan overtok i 1987 etter sine foreldre, Ella og Johannes. To år senere ble odelsgutten Jostein født, og i dag driver de gårdsbruket side om side. Far økologisk, og sønn konvensjonelt.

malteriet-logo-notext.png

BYGGING AV LOKALENE

Byggig av lokaler

Det er i enden av den store låven at Malteriet er bygd. Fire etasjer, inkludert den gamle møkkakjelleren, er blitt renovert og omdisponert til gårdsmalteri. Bildet er fra våren 2019.

bottom of page