Brygget du nå drikker var dryket her på Haugnes, Skollenborg av Jostein Lie Svalheim, i vekstsesongen 2020.